Kära Kickan

STALL SKOTTGÅRD

Travavel med hög kvalitet istället för kvantitet

 

Kära Kickan

e: Alf Palema (US)

u: Carmela Kemp

Avkommor:


Foto: Karin Edding

Urban Racing

f. 2016

e. Orlando Vici (FR)

Foto: Mia Nilsson

Ur tidningen Sulkysport

Racing Mange

f. 2013

e. Orlando Vici (FR)