Fölston

Kära Kickan

e. Alf Palema (US)

u. Carmela Kemp

Modesty Scott

e. Orlando Vici (FR)

u. Kära Felicia

Global Kyanite

e. Varenne (IT)

u. R.B.Impala

Othala

e. Tap In (US)

u. Carmela Kemp

Villefranche

e. Royal Dream (FR)

u. Big Star (US)

Selda Breadwinner

e. Infinitif (FR)

u. Carmela Kemp

Big Star (US)

e. Banker Hall (US)

u. Radiant Victory (US)

Carmela Kemp

e. Mr Vic (US)

u. Niclette Lobell (US)

Carmela blev tyvärr sjuk våren 2020

och fick somna in.

Vi sörjer henne dagligen och hon är den

som gjort drömmen sann

Älskade Carmela, aldrig glömd